Aansluit schema’s

Hier het aansluitschema van MS2 en CC-Schnitte. Er zijn twee versies, 1 zonder boosters en 1 met boosters.

Voor de terugmeld interface zijn in de schema’s een HSI-88-USB gebruikt, dit kan ook een Loconet interface zijn. Ook is de Loconet interface veel goedkoper.

Blokschema zonder booster(s)

Blokschema-boosters met booster(s)